Pôstne obdobie

Posielame Vám informácie na nasledujúce týždne v pôstnom obodobí.

  • Termín letného tábora bude 17. - 24.8.2024. Zraz bude v klubovni Gerlachu (nie priamo na táborisku, ako to bolo minulé roky) a pred odchodom bude nedeľná sv. omša. Ďalšie informácie poskytneme čoskoro.
  • Máme možnosť poskytnúť hodiny prípravy na prijímacie skúšky. Realizovali by sa formou doučovania spojeného so samoštúdiom. Vhodný deň pripadajúci do úvahy je sobota. Program by bol vždy spojený s krátkou prednáškou o tom ako sa efektívne učiť.
  • V sobotu 13.4. o 14:00 sa uskutoční konferencia určená pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov zameraná na výchovu. Viac info nájdete na stránke konferencie.

G1

  • Budúci týždeň 22.2.2024 nebude klub pre G1. Všetci vedúci budú odcestovaní (viď akcia s G3 Madrid).

G2

  • Klub pre G2 sa v piatok 23.2.2024 uskutoční ako obvykle, napriek plánovanej akcii v Madride.
  • Počas Veľkej noci pripravujeme výlet podobný ako minulý rok. Tentokrát pôjdeme do Prahy a ubytovaní budeme priamo v centre na Hradčanoch. Odchádzame v stredu 27.3. večer a vrátime sa v sobotu 30.3. okolo obeda.

G3

  • Pre tých, ktorí s nami necestujú nebude klub 23.2.2024.
  • Na Veľkú noc organizujeme duchovné cvičenia s ubytovaním v Dowine. Začínajú večerou na Zelený štvrtok, končia sa na Bielu sobotu o obedom. Odporúčame účasť všetkým, napriek tomu, že rozhodnutie zúčastniť sa nemusí byť jednoduché. Chalani sú vo veku, keď si vieru, ktorú dostali musia sami osvojiť. Zároveň je to výborná príprava na Veľkonočné sviatky.
  • Počas pôstneho obdobia pozývame chalanov každý štvrtok na rannú modlitbu a sv. omšu o 6:45 a potom na raňajky.

Prosíme, napíšte nám v prípade, že máte záujem o niektoré z uvedených aktivít. Prajeme Vám krásny týždeň.