Programovanie obvodov

Cross Road Simulator

Vytvorte a naprogramujte vlastnú križovatku pomocu Arduina a pomocných senzorov.

Každý účastník dostane po prihlásení elektronickú sadu súčiastok: Arduino Nano mikrokontróler, USB-C kábel, prepojovaciu dosku, sadu dupont káblov, relé, display, modul semafor, sadu LED prípadne ďalšie drobné pomôcky. Túto sadu si každý z účastníkov po skončení aktivity nechá. Cieľom aktivity je naučiť základy programovania s Arduinom, vzbudiť záujem a následne umožniť pokračovať s učením/experimentovaním/hraním aj doma.


Pretože priamo písanie kódu v C++ je pre túto vekovú kategóriu príliš náročné, budeme používať nástroj s grafickým návrhom programu pomocou blokov - Code Kit. Účastníci budú pracovať v dvojiciach alebo samostatne a na začiatku dostanú veľmi jednoduché zadanie úlohy. Uvedenú úlohu treba 1) skonštruovať – tj. zapojiť potrebné súčiastky do obvodu s Arduinom 2) naprogramovať pomocou nástroja Code Kit a nahrať na Arduino 3) predviesť rozhodcovi, ktorý úlohu vrátil na prepracovanie alebo potvrdí správnosť a vydá zadanie ďalšej úlohy.

Cieľom účastníkov je spracovať čo najviac úloh (optimálne všetky) v čo najkratšom čase. Obťažnosť úloh sa postupne zvyšuje. Uvádzame niektoré zo zadaní úlohu, neskôr budú pridané ďalšie:

  1. Vytvorte program, ktorý bude blikať s LED diódou v intervale 1 sekunda
  2. Vytvorte program, ktorý bude blikať s LED diódou S-O-S signál
  3. Vytvorte program, ktorý postupne zapne práve jedno svetlo semaforu na 1 sekundu
  4. Vytvorte program, ktorý zapne LED svetlo pri prechode (simulovaného) vozidla na danom mieste vozovky. Využite tlakový senzor.
  5. Vytvorte program, ktorý bude počítať celkový počet prejdených vozidiel a zobrazovať tento údaj na display.
  6. Vytvorte reálnu simuláciu fungovania semaforu, pričom zelená bude trvať 4 sekundy, červená 2 sekundy. Na prepínanie oranžovej zvoľte rozumnú krátku dobu. (Pozor: pri zmene z červenej svieti naraz červená aj oranžová, ale pri zmene zo zelenej svieti len oranžová)
  7. Vytvorte program ako v predchádzajúcej úlohe, ktorý okrem toho bude počítať počet vozidiel, ktoré prešli na zelenú a počet vozidiel, ktoré prešli na červenú.

Súčasťou základného vybavenia budú aj schémy ako zapojiť niektoré súčiastky napr. semafór, spínač, ...

Podujatie sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:

19.10.2023 17:00 - 19:30 (do 11 rokov, školenie)
20.10.2023 14:30 - 17:00 (od 12 rokov, školenie)
26.10.2023 17:00 - 19:30 (do 11 rokov, programovanie)
27.10.2023 14:30 - 17:00 (od 12 rokov, programovanie)