Syn & Tato TEÁTRO

Cieľom tejto aktivity je posilniť vzťah syna a otca pri spoločnej tvorivej "offline" aktivite, spoločne rásť v cnostiach a zabaviť účastníkov Vianočného večierku. Pri formácii chlapcov totiž chceme aktívnejšie spolupracovať s rodičmi.

Čo a ako urobiť?

Dvojica, otec a syn, si pripraví 2 min. scénku, ktorú zahrajú popri ďalších odvážlivcoch v rámci pásma pripraveného vedúcmi z klubu.

Predmet scénky: Spolu rastieme v cnostiach.

Počas celého roka v Klube Gerlach pracujeme, okrem iného, aj na osobnostnej formácii chlapcov a spoločne chceme rásť v cnostiach.

Každý mesiac sa venujeme jednej cnosti z viacerých hľadísk. Napr. pri priateľstve sme sa s chlapcami zamýšľali nad tým ako byť dobrým priateľom, ako si nájsť či udržiavať priateľstvo. Zároveň ako byť priateľom s Ježišom a ako k Nemu privádzať svojich priateľov.

Vyberte si tému scénky z nasledovných možností:

  1. VYTRVALOSŤ

  2. PRIATEĽSTVO

  3. PORIADOK

  4. HOSPODÁRNOSŤ

  5. ELEGANCIA

  6. SLUŽBA

  7. POSLUŠNOSŤ

  8. OPTIMIZMUS

  9. TRPEZLIVOSŤ

  10. ČAS

Dramaturgiu scénky necháme na Vašu kreativitu (texty, rekvizity a pod.). Uvádzame príklad: Čnosť: miernosť v reakciách. Scénka: otec v dielni majstruje, kladivom zabíja klince do novej police, miesto klinca trafí prst a zanadáva. Ide okolo syn formovaný v Gerlachu, otca láskavo napomenie, predstaví mu možnosti ako sa tejto neresti do budúcna vyhnúť a ako na sebe v tomto smere pracovať. Oblapení spolu odchádzajú na Vineu… :)

Nahláste Váš záujem zapojiť sa do tejto aktivity, prosím, do 8. 12. na michal.polgar@dowina.org alebo 0917 215 611. Predstavíme Vám detaily a radi Vám poskytneme zázemie a súčinnosť.

Milí rodičia, veríme, že nám Vašou odvahou pomôžete pripraviť krásny a radostný Vianočný večierok, posilní sa vzťah medzi otcami a synmi a spoločne zabavíme ostatných.