Vesmírna misia

Mars Explorer

Vydávame sa na vesmírnu misiu na Mars. V nehostinnom prostredí musíme vyslať dobre naprogramovaného robota, ktorý všetky úkony a prekážky zvládne bez nášho dodatočného zásahu.

Súťaž v programovaní robotov pre chlapcov od 10 do 13 rokov. V prípade zájumu nás kontaktujte na adrese klub@dowina.org.

Žiaci budú rozdelení do skupín po 4-6, pričom každý dostane jedného robota Elegoo UNO. Cieľom súťaže je naprogramovať robota tak, aby prešiel zadanú prekážkovú dráhu a zastavil čo najbližšie k vyznačenému bodu. Účastníci zadajú všetky príkazy na pohyb robota naraz a následne ho vypustia na dráhu. Vykonanie programu si môžu dopredu vyskúšať a na ladenie majú obmedzený čas podľa náročnosti dráhy. Po uplynutí časového limitu už nemôžu program meniť a robota spustia na dráhu v danom stave.

Súčasťou udalosti bude aj samotná konštrukcia robota podľa návodu. Tá sa uskutoční pred plánovanou aktivitou a účasť na tejto časti nie je nutná.

Samotné programovanie robotov prebehne v nástroji, ktorý sme vyvinuli v rámci krúžkov programovania so staršími žiakmi. Spomínaný nástroj generuje programový kód v jazyku C, pričom používateľ iba klikaním zadáva bloky príkazov. Je teda určený pre neskúsených používateľov.

Účelom súťaže je priblížiť jednak konštrukciu elektrotechnických obvodov, ale aj naučiť základné princípy algoritmov.

Príklad programu: čakaj na povel vysielača, 3 sec pohyb obe kolesá, 0,5 sec pohyb pravé koleso, 1 sec pohyb obe kolesá, ..., zastav.

Harmonogram:

11:00 Príchod a registrácia
11:30 Pravidlá a organizačné záležitosti
12:00 Programovanie a testovanie
13:30 Obed
14:15 Súťažné preteky a vyhodnotenie
15:00 Koniec