Preteky konštruktérov

Gerlach Dynamics

WeDo Lego Education konštrukčno-programovateľná úloha s pretekom.

Cieľom podujatia je postaviť efektívne vozidlo, ktoré je schopné prejsť rozmanitú prekážkovú dráhu a poraziť ostatné tímy. Program pozostáva z piatich fáz:

  1. Uvedenie do problematiky a predstavenie prekážkovej dráhy
  2. Plánovanie
  3. Konštruovanie, programovanie a testovanie
  4. Pretek
  5. Hodnotenie a vyhlásenie víťaza

Úloha predstavuje deťom problém, ktorý musia vyriešiť - prekonať prekážkovú dráhu za presne stanovených podmienok. Jediným pravidlom je využiť na postavenie vozidla Lego Education set a naprogramovať ho tak, aby čo najdokonalejšie zvládol všetky prekážky s čo najmenšou pomocou.

Musia sa spojiť, v rámci svojho tímu, objaviť leadra a načúvať ostatným zároveň. Jedná sa o neoceniteľné skúsenosti v oblasti tímovej práce, ako aj osobného sebarozvoja.

Okrem osobnostných zručností, naberú aj skúsenosti, nie len zo svojho projektu, ale aj z odbornej evalvuácie zhotoveného projektu skúseným konštrukčným inžinierom.

Harmonogram:

10:00 Príchod a registrácia
10:30 Pravidlá a organizačné záležitosti
11:00 Prototypovanie, programovanie a testovanie
13:00 Obed
14:00 Súťažné preteky
14:30 Vyhodnotenie
15:00 Koniec