Májový výlet

Klub Gerlach a Klub Otec&Syn Vás pozývajú na Májový výlet.

Čo nás čaká? Hry pre chlapcov, prednáška pre otcov, spoločná modlitba ruženca, obed z vlastných zásob, možno aj kúpanie v Dunaji a snáď aj iné prekvapenia ...

Program:

  1. Zraz: 14.5.2022 o 10:00 na parkovisku Bad Deutsch-Altenburg (Rakúsko)
  2. Malá vlastivedná prechádzka ku Marienkirche okolo rodného domu blahoslaveného mučeníka o. biskupa Ďurkoviča.
  3. Na lúke pri kostole - rôzne hry pre chlapcov.
  4. Paralelne krátka prednáška pre otcov.
  5. Obed z vlastných zásob.
  6. Presun ku Lurdes Grotte a modlitba ruženca.
  7. Presun na nábrežie Dunaja (hry, kúpanie pre odvážlivcov) alebo alternatívne návšteva Museum Carnuntum.
  8. Návrat domov v popoludňajších hodinách.

Prosíme, aby ste účasť dopredu potvrdili. Tešíme sa na Vás.