Lietadlá

Letí, letí, všetko letí, čo má krídla všetko letí. Jurko letí. Aspoň tak sa to obyčajne na klube stáva. Tento krát budú lietať aj naozajstné lietadlá.

Zhrnutie:

  1. Robili sme chemické pokusy
  2. Budeme vyrábať lietadlá
  3. Plánujeme májovú púť 14.5.2022
  4. Plánujeme deň rodín 19.6.2022

Na poslednom stretnutí okrem stola a lampy prežili bez úhony všetci členovia klubu. Podrobnejšie spracovanie chemických pokusov už čoskoro vo videu.

V sobotu 14.5. plánujeme v spolupráci s klubom Otec a Syn zorganizovať májovú púť. Srdečne Vás pozývame a bližšie informácie ohľadom presného miesta a času odchodu ešte dodáme.

Na záver pripomíname plánovaný deň rodín 19.6.2022. Predpokladaný program začne nedeľnou sv. omšou, bude nasledovať program s klubom a spoločný obed.

Gerlach labs pokusy
Diskusia nad výsledkami laboratórnych testov.