Pohybové aktivity

Po niekoľkých náročných inžinierskych projektoch dozrel čas, aby sme si dali prestávku a poriadne si zašportovali. Nasledujúci klub sa bude niesť v súťažnej atmosféra rôznych pohotových alebo akčných aktivít.

Aktuálne nariadenia vyžadujú, aby všetci účastníci boli preukázateľne OTP. V núdzových prípadoch vieme test aj s potvrdením zabezpečiť z našej strany (v takom prípade nám dajte vedieť).